KULDA, Jiří. Generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO