SOÓKY, Peter. Rozšířené funkce honeypotů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52363. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO