RADOŠ, Daniel. Radarové měření rychlosti pro sportovní události [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Maršík.
Uložit do Citace PRO