BASOVNÍK, Tomáš. Vývoj multiplatformní hry využívající pružná tělesa [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52376. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Zachariáš.
Uložit do Citace PRO