ABRAHAMOVÁ, Monika. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5238. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO