DUŠEK, Jan. Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO