NOVOSÁD, Boris. Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.

Uložit do Citace PRO