KOTÁSEK, Jiří. Webový frontend k systému pro analýzu síťového provozu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Bartoš.
Uložit do Citace PRO