CHATRNÝ, Jakub. Porovnání úložišť pro RDF data [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52410. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Milička.
Uložit do Citace PRO