ŠULÁK, Ladislav. Metriky pro detekci buffer-overflow útoků na UDP síťové služby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52416. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ivan Homoliak.
Uložit do Citace PRO