ADAMEC, Martin. Přednášky na cesty - konverze záznamu přednášky do e-book formátu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO