SUKUPOVÁ, Martina. Model e-marketingu vybrané části bankovního sektoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5242. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO