BRUCKNER, Tomáš. Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52425. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Pluskal.
Uložit do Citace PRO