VLÁČIL, Martin. Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52429. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO