VOKRÁČKO, Lukáš. Knihovna pro rychlé zpracování síťových dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.

Uložit do Citace PRO