FARNÍK, Filip. Skladová evidence s napojením elektronického obchodu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52443. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO