HARTMAN, Zdeněk. Modul pro rozpoznávání nápisů pro robota [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO