ŠIMEK, Dominik. Efektivní implementace výpočetně náročných algoritmů na Intel Xeon Phi [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52454. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO