FIALA, Marek. Možnosti konverze souřadných systémů pro webovou aplikaci [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.

Uložit do Citace PRO