TEUER, Lukáš. Mobilní aplikace pro sdílení polohy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO