BOLJEŠIK, Michal. Generátor aritmetických obvodů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52481. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.

Uložit do Citace PRO