HANDLÍŘ, Jaroslav. Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52484. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.

Uložit do Citace PRO