JAŠEK, František. Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5249. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Vrba.

Uložit do Citace PRO