KRUŠINA, Jan. Čtečka Braillova písma na mobilním zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Sochor.
Uložit do Citace PRO