JAKUBSKÝ, Ondřej. Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vladislav Trnka.
Uložit do Citace PRO