VAŇOUS, Petr. Návrh soustavy kalkulací pro vybraný výrobní subjekt [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO