KALUS, Jiří. Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52501. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Milička.
Uložit do Citace PRO