RONČKA, Martin. Hra pro výuku úplných základů programování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52504. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO