TUTKO, Jakub. Generování útoků na službu DNS [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kováčik.
Uložit do Citace PRO