ŠTEFL, Lubomír. Komiks kamera pro Android [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce István Szentandrási.

Uložit do Citace PRO