MARTON, Dominik. Aplikace pro odesílání SMS přes webové brány s využitím esmska modulů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52518. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO