URÍČA, Jozef. Chyby v MRI metodách měření difúzních koeficientů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Eva Gescheidtová.
Uložit do Citace PRO