HAVRAN, Jan. Komunikace s FPGA obvody pomocí DMA PL330 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52525. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Viktorin.
Uložit do Citace PRO