KUBICA, Petr. Lokalizace kvadrokoptéry v 3D prostoru pomocí jedné kamery [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52543. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.

Uložit do Citace PRO