MAGDOLEN, Matej. Modifikace genetických algoritmů pro návrh celulárních automatů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.
Uložit do Citace PRO