TÁBI, Roman. Rozpoznání figur na šachovnici z fotografie na mobilním zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Sochor.
Uložit do Citace PRO