RAŠOVSKÝ, Martin. Modulární prostření pro zpracováni senzorických dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavol Korček.
Uložit do Citace PRO