TOMEČEK, Adam. Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52571. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Zahrádka.

Uložit do Citace PRO