JANÍČEK, Přemysl. Inženýrství z pohledu dneška. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 31-59 [cit. 2021-5-12]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52586
Uložit do Citace PRO