SCHMIDT, Drahomír, Tomáš ROZLIVKA a Michal FRYDRÝN. Analýza chladnutí motoru. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 128-136 [cit. 2022-05-27]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52592

Uložit do Citace PRO