ZĘBALA, Jakub a Piotr CIĘPKA. Zkouška střetu vlaku s autobusem. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 161-177 [cit. 2021-9-17]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52595
Uložit do Citace PRO