VON GLASNER, Egon-Christian. Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 178-186 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52596
Uložit do Citace PRO