SCHEJBAL, Jan, Arnošt KUŘE, Jakub MOTL, Jan ŠKODA, Michal BELÁK, Albert BRADÁČ a Martin BILÍK. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 210-221 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52599

Uložit do Citace PRO