ZEMAN, Petr. Digitální tachografy ve znalecké praxi. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 222-231 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52600
Uložit do Citace PRO