NÁDVORNÍK, Jan. Kamerový jeřáb [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5261. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO