BUREŠ, Petr. Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 421-431 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52622

Uložit do Citace PRO