ADÁMEK, Jiří. Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální požadavky na budovy. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 432-438 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52623

Uložit do Citace PRO