BERKOVÁ, Petra a Pavel BERKA. Skrytá vada stropu s podlahou, nebo nedostatek v posuzování kročejové neprůzvučnosti? In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 439-443 [cit. 2020-10-28]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52624
Uložit do Citace PRO