SOJKOVÁ, Veronika, Milan NIČ a Marek FRAŠTIA. Fotogrametria ako efektívny nástroj na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 453-460 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52626
Uložit do Citace PRO