INTROVIČOVÁ, Sabina. Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 479-486 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52629

Uložit do Citace PRO